Haberler

İSLÂM COĞRAFYASINDA SOSYOLOJI” ULUSLARARASI SEMPOZYUMU BAŞLIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü ile Sosyologlar Derneği (SOSYODER), İslâm dünyasındaki sosyolojik çalışmaların yeniden gündeme getirileceği uluslararası bir sempozyum düzenleyecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, düzenlediği uluslararası etkinliklerle kültür sanat hayatımıza katkılar sunmaya devam ediyor. İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünün katkılarıyla SOSYODER, İslâm dünyasındaki araştırma ve ilim çalışmalarının 17. yüzyıldan sonra duraklaması sonucunda başlayan Batı’ya yönelmenin son bulmasına ve İslâm coğrafyasında bu anlamda akademik çalışmaların, araştırmaların arttırılmasına katkı sağlayacak “İslâm Coğrafyasında Sosyoloji” başlıklı programa ev sahipliği yapacak.

Sempozyum, İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde 12 Mayıs Cuma ve 13 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek. Program, 26. Dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve SOSYODER Başkanı Prof. Dr. Sami Şener’in yapacağı açılış konuşmaları ile 10.00’da başlayacak. Sempozyumda iki gün boyunca dört oturum yapılacak.

Programa Türkiye dışında Mısır, Tunus, Bosna-Hersek, Libya, Irak, Hindistan, Azerbaycan, Cezayir ve Yemen’in de içinde yer aldığı birçok ülkeden alanında uzman akademisyenler katılacak. Konuşmacılar, İslâm coğrafyasında yer alan ülkelerdeki sosyolojinin ortaya çıkışı, gelişimi ve bunları etkileyen etkenler hakkında tebliğlerini sunacak. Programın dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olacak. Sempozyum, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.

İlim ve araştırma dünyasına yeni bir ışık tutacak olan “İslâm Coğrafyasında Sosyoloji” uluslararası sempozyum programının detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, düzenlediği uluslararası etkinliklerle kültür sanat hayatımıza katkılar sunmaya devam ediyor. İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünün katkılarıyla SOSYODER, İslâm dünyasındaki araştırma ve ilim çalışmalarının 17. yüzyıldan sonra duraklaması sonucunda başlayan Batı’ya yönelmenin son bulmasına ve İslâm coğrafyasında bu anlamda akademik çalışmaların, araştırmaların arttırılmasına katkı sağlayacak “İslâm Coğrafyasında Sosyoloji” başlıklı programa ev sahipliği yapacak.

Sempozyum, İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde 12 Mayıs Cuma ve 13 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşecek. Program, 26. Dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve SOSYODER Başkanı Prof. Dr. Sami Şener’in yapacağı açılış konuşmaları ile 10.00’da başlayacak. Sempozyumda iki gün boyunca dört oturum yapılacak.

Programa Türkiye dışında Mısır, Tunus, Bosna-Hersek, Libya, Irak, Hindistan, Azerbaycan, Cezayir ve Yemen’in de içinde yer aldığı birçok ülkeden alanında uzman akademisyenler katılacak. Konuşmacılar, İslâm coğrafyasında yer alan ülkelerdeki sosyolojinin ortaya çıkışı, gelişimi ve bunları etkileyen etkenler hakkında tebliğlerini sunacak. Programın dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olacak. Sempozyum, halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleşecek.

İlim ve araştırma dünyasına yeni bir ışık tutacak olan “İslâm Coğrafyasında Sosyoloji” uluslararası sempozyum programının detaylarını aşağıda bulabilirsiniz.

“İslâm Coğrafyasında Sosyoloji” Uluslararası Konferansı

12 Mayıs Cuma 2017

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Sami ŞENER: Sosyologlar Derneği ve Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı, Doğuş Üniversitesi

Misafir Davetliler

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu: 26. Dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve İstanbul Milletvekili

1.Oturum: 10.00- 12.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hacı DURAN, Adıyaman Üniversitesi ve Konferans Düzenleme Kurulu Üyesi

Dr. Wafaa SAMİR (Mısır): “Mısır’da Sosyoloji’nin Kuruluşu, Gelişimi ve Mısır Toplumuna Etkisi”

Dr. Mehdi MABRUK (Tunus ): “Tunus’ta Kesintiler ve Süreklilikler Arasında Sosyoloji Bilimi”

Dr. Cemile SERRADİ (Fas): “Fas’ta Sosyolojinin Tarihi ve Gelişim Evreleri”

Dr. Muhammed HAVRANİ (Ürdün): “Ürdün’de Sosyolojinin Problemli Gelişimi: Bilim, Araştırma ve Akademik Kurumsallaşma”

Dr. Halil MEDENİ (Sudan): “Sudan’da Sosyolojinin doğuşu ve Gelişimi: İdeolojik ve Fikri Aşamaları”

Dr. Abdülhakim KAABİ (Irak): “Irak’ta Sosyoloji’nin Gelişimi Tarihsel Bir Karşılaştırma”

Öğlen Arası: 12.30- 15.00

Oturum: 15.00- 17. 15

Oturum Başkanı :Dr. Lale VURGUN, Sosyologlar Derneği Başkan Yardımcısı ve Düzenleme Kurulu Üyesi

Dr. Milad Harsi (Libya): “Kavramsal Sorunların Gölgesinde İslam ve Arap Toplumlarında Sosyolojinin Kurumsallaşması: Libya Örneği”

Dr. Nuseybe HİLAL (Suriye): “Suriye Sosyologlarının Sosyolojik Projeksiyonu”

Dr. Abdul Ghanı IMAD (Lübnan): “Grupsal aidiyetler Işığında Lübnan Sosyolojisi”

Prof. Dr. Rüveyde Raziye OKTAY(Azerbaycan): “Azerbeycan’dan Sosyolojik Düşünce”

Dr. Lillia SAGİTOVA (Tataristan): “Gelenekçilik, Modernizm, İslam ve Globalizm Arasında Rusya Müslümanları”

Prof. Dr. Hacı DURAN (Türkiye) : “Türk ve Arap Sosyoloji Geleneklerinin Ortak Tarihi Hafıza Karşısındaki Konumu”

13 Mayıs Cumartesi

III.Oturum: 10.00- 12.45

Program Şeref Misafiri: Cevdet Said (Suriye)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sami ŞENER

Dr. Şeyh Rahim MONDAL (Hindistan): “Hindistan’da Sosyolojinin Gelişmesi ve Müslümanlar Üzerindeki Etkisi”

Dr. Hamidullah MARAZİ (Hindistan): “İran’da İslami Sosyolojiye Referans Olarak Sosyolojik Düşünce”

Dr. Muayyed ZAFER (Hindistan): “Keşmir’in Sosyal Yapısını Dr. Beşir AhmadDabla Referansı ile Anlamak”

Dr. Tevhid İSLAM (Bangladeş): “Bangladeş’de Sosyolojik Çalışmaların Gelişimi”

Dr. Hazizan Md. NOON (Malezya): “Çağdaş Malezya Toplumunda İslami Düşüncenin Etkisi”

Dr. Hadiye YAHYAVİ (Cezayir): “Siyah Müslüman Afrika’da Sosyoloji: Gabon Örneği”

Öğlen Arası: 12.45- 14.00

Oturum: 14.15 – 16.45

Oturum Başkanı: Dr. Nadire Gülçin YILDIZ

Prof. Dr. Sami ŞENER (Türkiye) : “Türkiye’de Sosyoloji’nin İnşa Problemi”

Doç.Dr. Muhidin MULALİC (Bosna-Hersek): “Bosna Hersek’teki Sosyolojik Beklentiler ve Sosyolojik Zorluklar”

Dr. Sultan Muhammad HAMAD (Umman): “Umman Toplumunda Sosyal Problemler”

Dr. Uzma RASHİD (Pakistan): “Pakistan’da Sosyoloji: Akımlar, Meseleler ve Meydan Okumalar”

Dr. Nourdine DAOUDI (Cezayir): “Cezayir’de Sosyolojik Gerçeklik”

Dr. Sami Al Sharabi (Yemen) : “Yemen Sosyolojisinde Siyasi Manzara”

“İslâm Coğrafyasında Sosyoloji” Uluslararası Konferansı

12 Mayıs Cuma 2017

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Sami ŞENER: Sosyologlar Derneği ve Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı, Doğuş Üniversitesi

Misafir Davetliler

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu: 26. Dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve İstanbul Milletvekili

1.Oturum: 10.00- 12.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hacı DURAN, Adıyaman Üniversitesi ve Konferans Düzenleme Kurulu Üyesi

Dr. Wafaa SAMİR (Mısır): “Mısır’da Sosyoloji’nin Kuruluşu, Gelişimi ve Mısır Toplumuna Etkisi”

Dr. Mehdi MABRUK (Tunus ): “Tunus’ta Kesintiler ve Süreklilikler Arasında Sosyoloji Bilimi”

Dr. Cemile SERRADİ (Fas): “Fas’ta Sosyolojinin Tarihi ve Gelişim Evreleri”

Dr. Muhammed HAVRANİ (Ürdün): “Ürdün’de Sosyolojinin Problemli Gelişimi: Bilim, Araştırma ve Akademik Kurumsallaşma”

Dr. Halil MEDENİ (Sudan): “Sudan’da Sosyolojinin doğuşu ve Gelişimi: İdeolojik ve Fikri Aşamaları”

Dr. Abdülhakim KAABİ (Irak): “Irak’ta Sosyoloji’nin Gelişimi Tarihsel Bir Karşılaştırma”

Öğlen Arası: 12.30- 15.00

Oturum: 15.00- 17. 15

Oturum Başkanı :Dr. Lale VURGUN, Sosyologlar Derneği Başkan Yardımcısı ve Düzenleme Kurulu Üyesi

Dr. Milad Harsi (Libya): “Kavramsal Sorunların Gölgesinde İslam ve Arap Toplumlarında Sosyolojinin Kurumsallaşması: Libya Örneği”

Dr. Nuseybe HİLAL (Suriye): “Suriye Sosyologlarının Sosyolojik Projeksiyonu”

Dr. Abdul Ghanı IMAD (Lübnan): “Grupsal aidiyetler Işığında Lübnan Sosyolojisi”

Prof. Dr. Rüveyde Raziye OKTAY(Azerbaycan): “Azerbeycan’dan Sosyolojik Düşünce”

Dr. Lillia SAGİTOVA (Tataristan): “Gelenekçilik, Modernizm, İslam ve Globalizm Arasında Rusya Müslümanları”

Prof. Dr. Hacı DURAN (Türkiye) : “Türk ve Arap Sosyoloji Geleneklerinin Ortak Tarihi Hafıza Karşısındaki Konumu”

13 Mayıs Cumartesi

III.Oturum: 10.00- 12.45

Program Şeref Misafiri: Cevdet Said (Suriye)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sami ŞENER

Dr. Şeyh Rahim MONDAL (Hindistan): “Hindistan’da Sosyolojinin Gelişmesi ve Müslümanlar Üzerindeki Etkisi”

Dr. Hamidullah MARAZİ (Hindistan): “İran’da İslami Sosyolojiye Referans Olarak Sosyolojik Düşünce”

Dr. Muayyed ZAFER (Hindistan): “Keşmir’in Sosyal Yapısını Dr. Beşir AhmadDabla Referansı ile Anlamak”

Dr. Tevhid İSLAM (Bangladeş): “Bangladeş’de Sosyolojik Çalışmaların Gelişimi”

Dr. Hazizan Md. NOON (Malezya): “Çağdaş Malezya Toplumunda İslami Düşüncenin Etkisi”

Dr. Hadiye YAHYAVİ (Cezayir): “Siyah Müslüman Afrika’da Sosyoloji: Gabon Örneği”

Öğlen Arası: 12.45- 14.00

Oturum: 14.15 – 16.45

Oturum Başkanı: Dr. Nadire Gülçin YILDIZ

Prof. Dr. Sami ŞENER (Türkiye) : “Türkiye’de Sosyoloji’nin İnşa Problemi”

Doç.Dr. Muhidin MULALİC (Bosna-Hersek): “Bosna Hersek’teki Sosyolojik Beklentiler ve Sosyolojik Zorluklar”

Dr. Sultan Muhammad HAMAD (Umman): “Umman Toplumunda Sosyal Problemler”

Dr. Uzma RASHİD (Pakistan): “Pakistan’da Sosyoloji: Akımlar, Meseleler ve Meydan Okumalar”

Dr. Nourdine DAOUDI (Cezayir): “Cezayir’de Sosyolojik Gerçeklik”

Dr. Sami Al Sharabi (Yemen) : “Yemen Sosyolojisinde Siyasi Manzara”

“İslâm Coğrafyasında Sosyoloji” Uluslararası Konferansı

12 Mayıs Cuma 2017

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Sami ŞENER: Sosyologlar Derneği ve Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı, Doğuş Üniversitesi

Misafir Davetliler

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu: 26. Dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve İstanbul Milletvekili

1.Oturum: 10.00- 12.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hacı DURAN, Adıyaman Üniversitesi ve Konferans Düzenleme Kurulu Üyesi

Dr. Wafaa SAMİR (Mısır): “Mısır’da Sosyoloji’nin Kuruluşu, Gelişimi ve Mısır Toplumuna Etkisi”

Dr. Mehdi MABRUK (Tunus ): “Tunus’ta Kesintiler ve Süreklilikler Arasında Sosyoloji Bilimi”

Dr. Cemile SERRADİ (Fas): “Fas’ta Sosyolojinin Tarihi ve Gelişim Evreleri”

Dr. Muhammed HAVRANİ (Ürdün): “Ürdün’de Sosyolojinin Problemli Gelişimi: Bilim, Araştırma ve Akademik Kurumsallaşma”

Dr. Halil MEDENİ (Sudan): “Sudan’da Sosyolojinin doğuşu ve Gelişimi: İdeolojik ve Fikri Aşamaları”

Dr. Abdülhakim KAABİ (Irak): “Irak’ta Sosyoloji’nin Gelişimi Tarihsel Bir Karşılaştırma”

Öğlen Arası: 12.30- 15.00

Oturum: 15.00- 17. 15

Oturum Başkanı :Dr. Lale VURGUN, Sosyologlar Derneği Başkan Yardımcısı ve Düzenleme Kurulu Üyesi

Dr. Milad Harsi (Libya): “Kavramsal Sorunların Gölgesinde İslam ve Arap Toplumlarında Sosyolojinin Kurumsallaşması: Libya Örneği”

Dr. Nuseybe HİLAL (Suriye): “Suriye Sosyologlarının Sosyolojik Projeksiyonu”

Dr. Abdul Ghanı IMAD (Lübnan): “Grupsal aidiyetler Işığında Lübnan Sosyolojisi”

Prof. Dr. Rüveyde Raziye OKTAY(Azerbaycan): “Azerbeycan’dan Sosyolojik Düşünce”

Dr. Lillia SAGİTOVA (Tataristan): “Gelenekçilik, Modernizm, İslam ve Globalizm Arasında Rusya Müslümanları”

Prof. Dr. Hacı DURAN (Türkiye) : “Türk ve Arap Sosyoloji Geleneklerinin Ortak Tarihi Hafıza Karşısındaki Konumu”

13 Mayıs Cumartesi

III.Oturum: 10.00- 12.45

Program Şeref Misafiri: Cevdet Said (Suriye)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sami ŞENER

Dr. Şeyh Rahim MONDAL (Hindistan): “Hindistan’da Sosyolojinin Gelişmesi ve Müslümanlar Üzerindeki Etkisi”

Dr. Hamidullah MARAZİ (Hindistan): “İran’da İslami Sosyolojiye Referans Olarak Sosyolojik Düşünce”

Dr. Muayyed ZAFER (Hindistan): “Keşmir’in Sosyal Yapısını Dr. Beşir AhmadDabla Referansı ile Anlamak”

Dr. Tevhid İSLAM (Bangladeş): “Bangladeş’de Sosyolojik Çalışmaların Gelişimi”

Dr. Hazizan Md. NOON (Malezya): “Çağdaş Malezya Toplumunda İslami Düşüncenin Etkisi”

Dr. Hadiye YAHYAVİ (Cezayir): “Siyah Müslüman Afrika’da Sosyoloji: Gabon Örneği”

Öğlen Arası: 12.45- 14.00

Oturum: 14.15 – 16.45

Oturum Başkanı: Dr. Nadire Gülçin YILDIZ

Prof. Dr. Sami ŞENER (Türkiye) : “Türkiye’de Sosyoloji’nin İnşa Problemi”

Doç.Dr. Muhidin MULALİC (Bosna-Hersek): “Bosna Hersek’teki Sosyolojik Beklentiler ve Sosyolojik Zorluklar”

Dr. Sultan Muhammad HAMAD (Umman): “Umman Toplumunda Sosyal Problemler”

Dr. Uzma RASHİD (Pakistan): “Pakistan’da Sosyoloji: Akımlar, Meseleler ve Meydan Okumalar”

Dr. Nourdine DAOUDI (Cezayir): “Cezayir’de Sosyolojik Gerçeklik”

Dr. Sami Al Sharabi (Yemen) : “Yemen Sosyolojisinde Siyasi Manzara”

“İslâm Coğrafyasında Sosyoloji” Uluslararası Konferansı

12 Mayıs Cuma 2017

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Sami ŞENER: Sosyologlar Derneği ve Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı, Doğuş Üniversitesi

Misafir Davetliler

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu: 26. Dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve İstanbul Milletvekili

1.Oturum: 10.00- 12.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hacı DURAN, Adıyaman Üniversitesi ve Konferans Düzenleme Kurulu Üyesi

Dr. Wafaa SAMİR (Mısır): “Mısır’da Sosyoloji’nin Kuruluşu, Gelişimi ve Mısır Toplumuna Etkisi”

Dr. Mehdi MABRUK (Tunus ): “Tunus’ta Kesintiler ve Süreklilikler Arasında Sosyoloji Bilimi”

Dr. Cemile SERRADİ (Fas): “Fas’ta Sosyolojinin Tarihi ve Gelişim Evreleri”

Dr. Muhammed HAVRANİ (Ürdün): “Ürdün’de Sosyolojinin Problemli Gelişimi: Bilim, Araştırma ve Akademik Kurumsallaşma”

Dr. Halil MEDENİ (Sudan): “Sudan’da Sosyolojinin doğuşu ve Gelişimi: İdeolojik ve Fikri Aşamaları”

Dr. Abdülhakim KAABİ (Irak): “Irak’ta Sosyoloji’nin Gelişimi Tarihsel Bir Karşılaştırma”

Öğlen Arası: 12.30- 15.00

Oturum: 15.00- 17. 15

Oturum Başkanı :Dr. Lale VURGUN, Sosyologlar Derneği Başkan Yardımcısı ve Düzenleme Kurulu Üyesi

Dr. Milad Harsi (Libya): “Kavramsal Sorunların Gölgesinde İslam ve Arap Toplumlarında Sosyolojinin Kurumsallaşması: Libya Örneği”

Dr. Nuseybe HİLAL (Suriye): “Suriye Sosyologlarının Sosyolojik Projeksiyonu”

Dr. Abdul Ghanı IMAD (Lübnan): “Grupsal aidiyetler Işığında Lübnan Sosyolojisi”

Prof. Dr. Rüveyde Raziye OKTAY(Azerbaycan): “Azerbeycan’dan Sosyolojik Düşünce”

Dr. Lillia SAGİTOVA (Tataristan): “Gelenekçilik, Modernizm, İslam ve Globalizm Arasında Rusya Müslümanları”

Prof. Dr. Hacı DURAN (Türkiye) : “Türk ve Arap Sosyoloji Geleneklerinin Ortak Tarihi Hafıza Karşısındaki Konumu”

13 Mayıs Cumartesi

III.Oturum: 10.00- 12.45

Program Şeref Misafiri: Cevdet Said (Suriye)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sami ŞENER

Dr. Şeyh Rahim MONDAL (Hindistan): “Hindistan’da Sosyolojinin Gelişmesi ve Müslümanlar Üzerindeki Etkisi”

Dr. Hamidullah MARAZİ (Hindistan): “İran’da İslami Sosyolojiye Referans Olarak Sosyolojik Düşünce”

Dr. Muayyed ZAFER (Hindistan): “Keşmir’in Sosyal Yapısını Dr. Beşir AhmadDabla Referansı ile Anlamak”

Dr. Tevhid İSLAM (Bangladeş): “Bangladeş’de Sosyolojik Çalışmaların Gelişimi”

Dr. Hazizan Md. NOON (Malezya): “Çağdaş Malezya Toplumunda İslami Düşüncenin Etkisi”

Dr. Hadiye YAHYAVİ (Cezayir): “Siyah Müslüman Afrika’da Sosyoloji: Gabon Örneği”

Öğlen Arası: 12.45- 14.00

Oturum: 14.15 – 16.45

Oturum Başkanı: Dr. Nadire Gülçin YILDIZ

Prof. Dr. Sami ŞENER (Türkiye) : “Türkiye’de Sosyoloji’nin İnşa Problemi”

Doç.Dr. Muhidin MULALİC (Bosna-Hersek): “Bosna Hersek’teki Sosyolojik Beklentiler ve Sosyolojik Zorluklar”

Dr. Sultan Muhammad HAMAD (Umman): “Umman Toplumunda Sosyal Problemler”

Dr. Uzma RASHİD (Pakistan): “Pakistan’da Sosyoloji: Akımlar, Meseleler ve Meydan Okumalar”

Dr. Nourdine DAOUDI (Cezayir): “Cezayir’de Sosyolojik Gerçeklik”

Dr. Sami Al Sharabi (Yemen) : “Yemen Sosyolojisinde Siyasi Manzara”

“İslâm Coğrafyasında Sosyoloji” Uluslararası Konferansı

12 Mayıs Cuma 2017

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Sami ŞENER: Sosyologlar Derneği ve Konferans Düzenleme Kurulu Başkanı, Doğuş Üniversitesi

Misafir Davetliler

Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu: 26. Dönem Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve İstanbul Milletvekili

1.Oturum: 10.00- 12.30

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hacı DURAN, Adıyaman Üniversitesi ve Konferans Düzenleme Kurulu Üyesi

Dr. Wafaa SAMİR (Mısır): “Mısır’da Sosyoloji’nin Kuruluşu, Gelişimi ve Mısır Toplumuna Etkisi”

Dr. Mehdi MABRUK (Tunus ): “Tunus’ta Kesintiler ve Süreklilikler Arasında Sosyoloji Bilimi”

Dr. Cemile SERRADİ (Fas): “Fas’ta Sosyolojinin Tarihi ve Gelişim Evreleri”

Dr. Muhammed HAVRANİ (Ürdün): “Ürdün’de Sosyolojinin Problemli Gelişimi: Bilim, Araştırma ve Akademik Kurumsallaşma”

Dr. Halil MEDENİ (Sudan): “Sudan’da Sosyolojinin doğuşu ve Gelişimi: İdeolojik ve Fikri Aşamaları”

Dr. Abdülhakim KAABİ (Irak): “Irak’ta Sosyoloji’nin Gelişimi Tarihsel Bir Karşılaştırma”

Öğlen Arası: 12.30- 15.00

Oturum: 15.00- 17. 15

Oturum Başkanı :Dr. Lale VURGUN, Sosyologlar Derneği Başkan Yardımcısı ve Düzenleme Kurulu Üyesi

Dr. Milad Harsi (Libya): “Kavramsal Sorunların Gölgesinde İslam ve Arap Toplumlarında Sosyolojinin Kurumsallaşması: Libya Örneği”

Dr. Nuseybe HİLAL (Suriye): “Suriye Sosyologlarının Sosyolojik Projeksiyonu

Dr. Abdul Ghanı IMAD (Lübnan): “Grupsal aidiyetler Işığında Lübnan Sosyolojisi”

Prof. Dr. Rüveyde Raziye OKTAY(Azerbaycan): “Azerbeycan’dan Sosyolojik Düşünce”

Dr. Lillia SAGİTOVA (Tataristan): “Gelenekçilik, Modernizm, İslam ve Globalizm Arasında Rusya Müslümanları”

Prof. Dr. Hacı DURAN (Türkiye) : “Türk ve Arap Sosyoloji Geleneklerinin Ortak Tarihi Hafıza Karşısındaki Konumu”

13 Mayıs Cumartesi

III.Oturum: 10.00- 12.45

Program Şeref Misafiri: Cevdet Said (Suriye)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sami ŞENER

Dr. Şeyh Rahim MONDAL (Hindistan): “Hindistan’da Sosyolojinin Gelişmesi ve Müslümanlar Üzerindeki Etkisi”

Dr. Hamidullah MARAZİ (Hindistan): “İran’da İslami Sosyolojiye Referans Olarak Sosyolojik Düşünce”

Dr. Muayyed ZAFER (Hindistan): “Keşmir’in Sosyal Yapısını Dr. Beşir AhmadDabla Referansı ile Anlamak”

Dr. Tevhid İSLAM (Bangladeş): “Bangladeş’de Sosyolojik Çalışmaların Gelişimi”

Dr. Hazizan Md. NOON (Malezya): “Çağdaş Malezya Toplumunda İslami Düşüncenin Etkisi”

Dr. Hadiye YAHYAVİ (Cezayir): “Siyah Müslüman Afrika’da Sosyoloji: Gabon Örneği”

Öğlen Arası: 12.45- 14.00

Oturum: 14.15 – 16.45

Oturum Başkanı: Dr. Nadire Gülçin YILDIZ

Prof. Dr. Sami ŞENER (Türkiye) : “Türkiye’de Sosyoloji’nin İnşa Problemi”

Doç.Dr. Muhidin MULALİC (Bosna-Hersek): “Bosna Hersek’teki Sosyolojik Beklentiler ve Sosyolojik Zorluklar”

Dr. Sultan Muhammad HAMAD (Umman): “Umman Toplumunda Sosyal Problemler”

Dr. Uzma RASHİD (Pakistan): “Pakistan’da Sosyoloji: Akımlar, Meseleler ve Meydan Okumalar”

Dr. Nourdine DAOUDI (Cezayir): “Cezayir’de Sosyolojik Gerçeklik”

Dr. Sami Al Sharabi (Yemen) : “Yemen Sosyolojisinde Siyasi Manzara”