Haberler

SOSYODER GENEL KURULU YAPILDI

Sosyologlar Derneği (SOSYO-DER), 25.06.2018’de olağan kongresini gerçekleştirdi. Derneğin çeşitli illerden gelen temsilcilerinin hazır bulunduğu kongrede, sosyologların Türkiye’de daha etkin etkin çalışması için yapılması gerekenler ve mesleki alanda hangi alanlarda etkin olabileceği ile ilgili genel sorunları tartışıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen kongrede Dernek Genel başkanı Prof. Dr. Sami Şener, temsilcileri dernek faaliyetleri, amaçları ve program dâhilindeki geçen iki yıl içinde gerçekleşen projeler ile gelecek yılda yapmayı düşündükleri konferans, seminer ve araştırma projeleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Prof. Dr. Sami Şener, Türkiye’nin toplumsal sorunlarına ve bu sorunları sosyolog bakış açısıyla gözlemleyerek sorunlara etkin çözümler getirecek yetkin kişilerin başında sosyologlar geldiğini ve toplumu anlama ve aydınlatma konusunda sosyologlardan faydalanmakla, önemli çalışmalar yapılacağına temas etti. Bu konuda, hükümet , özel sektör ve bazı sivil taplum grupları ile işbirliği içinde yeni ve orijinal çalışmalar sunacaklarını belirtti.

Genel Kurul’da 17-18 Mart 2018 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Cemal Birsel Konferans salonunda, yurt içi ve yurt dışından gelen sosyologların konuşmacı olarak katıldığı, çeşitli illerden gelen öğrenci ve sosyologlar geniş katılımıyla gerçekleşen “TOPLUMUN YENİDEN İNŞASINDA AİLE” konulu sempozyumla neleri amaçladıklarını Genel başkan Sami Şener şu şekilde açıkladı: Toplumda ailenin fonksiyonunu gereği gibi yerine getirmesi ve toplumu ayakta tutması ve sağlıklı bir insan eğitimi ve sosyalleştirmeyi sağlayabilmesi için hangi ihtiyaç ve çalışmalar içine girilmesi konusunda çeşitli tebliğler ve buna dayalı çözüm yolları sunuldu. Günümüzde evliliklerinin 1/3’nin boşanma ile sonuçlanmakta ve evlilik öncesi bilgi ve tecrübe ile ilgili eğitimin ihtiyacının hem evlilik ve hem de evlilik sonrası ortaya çıkan problemleri büyük ölçüde azaltacaktır. İnsan hayatının en önemli kararı olan evliliğe hazırlık döneminin, özellikle çocuk eğitimi ve gençlerin hayata hazırlanması konusunda bilgisizlik ve metot eksikliği hissedilmesi, çok yönlü sosyal problemlere yol açmaktadır. Özellikle çocuklara yönelik taciz, kaçırma ve çeşitli sıkıntıların giderilmesi, bilimsel ve akademik çalışmalar ile gerçekleşebilmektedir. Bu konferansı, özellikle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kendi görev ve rolünü en iyi şekilde yapabilmesi ve Bakanlığın aile, çocuk ve gençlere yönelik bilgi ve strateji alanında destek olabilmesi düşüncesiyle gerçekleştirdik.

Prof. Dr. Sami Şener sempozyumda bu tür çalışmaların toplumun değerlerinin yeniden kazanılması, huzurlu ve güvenli bir toplum oluşturma konusunda önemli bir birikim niteliğinde olduğuna dikkat çekerek bu tür problem çözücü sempozyumların devam edeceğini bildirdi.