Görüntülüyor 4 Sonuç(lar)
Proje Oturumları

SANAL ÇAĞDA BİLGİ SOSYOLOJİSİ – DOĞRU BİLGİNİN İMKANI

24 Haziran 2021 Sanal çağda bilginin ulaşılabilirliği kadar bilginin nesnelleştirilmesi ve nesneleştirilmesi ayrımının önemi yadsınamaz bir gerçekliktir. Bilgi sosyolojisinin temelini oluşturan bilginin kaynağı, neliği, toplumla ilişkisi gibi meselelerin konuşulduğu toplantıda bilginin özellikle günümüz yapay zekanın hâkim olduğu dönemdeki durumu ekseninde değerlendirmelerde bulunuldu. Bu anlamda sosyolojinin epistemolojik anlayışı da tarihsel olarak, ilk önce doğa bilimlerinden mülhem …

Proje Oturumları

SOSYOLOJİK OLARAK ‘SUÇ’ OLGUSU

Doç.Dr. Ensar Yılmaz                               Hazırlayan: İrem Kavak Suç, insanlık tarihi kadar eski bir toplumsal olgudur. Olay açısından ele alındığında bireysel bir olgu olan suç, fiili yönden ele alındığında toplumsal bir olgudur. Suç, sosyolojide sapma kavramı ile beraber düşünülen bir olgudur.  Sosyolojik olarak suç bir “sosyal sapma” dır. Her suç bir sosyal sapmadır, ama her sosyal …

Proje Oturumları

Doç.Dr. Aydın Aktay’la “YENİ TÜRKİYE’DE YENİ KUŞAKLAR “

                                  YENİ TÜRKİYE’DE YENİ KUŞAKLAR                                     “İnsan zamanının ve zemininin çocuğudur…” Röportaj: Nevin Ravza Çelik 1970’lerde ve hatta bugün bile kuşaklararası farklılaşma …