Genel

SOSYODER’de Genel Başkan Değişikliği

2012 yılında kurulan SOSYODER’in kurucu isimleri arasında yer alan ve genel başkanlığını uzun yıllardır yürüterek önemli projelere imza atan Sn. Prof. Dr. Sami Şener, dernek faaliyetlerine katkı sağlayarak yönetim kurulunda yer alan ve alanda aktif olarak çalışan Dr. Öğr. Üyesi Roza Süleymanoğlu’na genel başkanlığı devretmiştir. Derneği bugünkü niteliğine kavuşturan Sn. Prof. Dr. Sami Şener’e tüm …

Genel

Yaşanan Deprem Sonrası Üniversitelerin Online Eğitime Geçmesi Hakkında

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan karara göre 2022-2023 eğitim öğretimin bahar dönemimin online olarak yapılması, yaşanan felaketin daha da geniş bir kitleye yayılmasına neden olacaktır. Pandemi dönemiyle birlikte uzaktan eğitime aşina olunmasına rağmen yaşanan aksaklıklar, uygulamalı derslerin varlığı, okulun fiziki ortamının kullanılamaması, sosyalleşme eksikliği gibi durumlar, eğitimin kalitesini düşürecek ve öğrencilerin psikolojik yapılarını olumsuz etkileyecektir. Bu durumun …

Genel

10 İlimizi Etkileyen Deprem Afeti

Kahramanmaraş’ta meydana gelen, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi toplam on ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz. Herkesi derinden üzen böyle bir felaketin üstesinden gelmek için gerçekleştirilen dayanışmaya SOSYODER olarak katkı sağlamaya ve hep birlikte bu günleri atlatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. …

Genel

Dünya Sosyologlar Günü Prof.Dr.Sami Şener

Sosyoloji, günümüzde bütün önemi ve etkinliği ile varlığını devam ettiriyor. Sosyoloji, toplumu bütünüyle ele alan tek ilim. Bu yüzden, onun verileri ve bulgularından faydalanmak, son derece önemli. Günümüz toplumları, çok yönlü dinamiklerin etkisi altında. Bu yüzden, toplumu ve onun içindeki ferd’i, böyle farklı etkiler ve gelişmeler içerisinde ele almak, oldukça kapsamlı ve derin bir çalışmanın …

Genel

Bir postmodernizm aracı olarak imajoloji – Prof.Dr. İsmet Emre

Klasik dönem kendini büyük oranda içerikle ifade ediyordu. Mana her şeyin önündeydi. Aslolan doğayı özünden kavramak olduğu için klasik dönem insanı dış dünyayla kurduğu her türden münasebette fayda esasına rücu bir yaklaşım ortaya koydu. İlahi metinler, ahlak sistemleri, estetik sunumlar biçimin müphem yollarından içeriğe ulaşmayı ihsas ediyordu. Amaç kıssa değil hisseydi çünkü. Her kıssa dönüp …

Genel

Sosyal İlmin Kavranamayışı ve Çözümsüzlüklerimiz Prof.Dr.Sami Şener

Türkiye’de yıllardır kabul edilmekte zorlanılan bir konu var. O da Sosyal ilimlerin etkinliğinin bir türlü sağlanamaması. Bu konunun iki boyutu var: Birincisi, mevcut sosyal bilimlerin toplumumuzda işe yaramayan bir nitelikte olması; ikincisi ise, sosyal ilimin boyutlarının tam olarak bilinemeyip, anlaşılamaması. Sosyal ilmi karşı ilgisizlik: Bu durum, büyük ölçüde devam ediyor. Bunun böyle olduğunu Yüksek Öğretim …