Yayın Listesi :

  • İslam Düşüncesi ve Sosyoloji: 75 TL
  • Sosyoloji: 50 TL
  • Türkiye’de Sosyal Değişme: 50 TL
  • Sosyal ilim ve Değerler: 50 TL
  • Modernizm ve Tüketim Toplumu: 20 TL
  • Sapanca’da Gençlik Araştırması: 10 TL
  • Kadının Part Time Çalışması 10 TL
  • Türkiye’de Sosyoloji’ye Rol Vermek: 20 TL

Bu kitapları TR 31 0004 6013 4488 8000 0133 77 numaralı Sosyologlar Derneği İban hesabına açıklama kısmına “bağış” yazaeak para yatırmak suretiyle yukarıda isimleri belirtilen kitapları temin edebilirsiniz.

Not: Kulübümüze  ileride yeni kitaplar ilave edilecektir.