Haberler

ULUSLARARASI TOPLUMUN YENIDEN İNŞASINDA AILE KONFERANSI

Uluslararası Toplumun Yeniden İnşasında Aile” isimli toplantı, Sosyologlar Derneği (Sosyoder) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının iş birliği ile İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Cemil Birsel Konferans salonunda yapıldı.

Programa, yurt içinden ve dışından 20 civarında akademisyen sosyolog katıldı. İki gün süren toplantıya, İstanbul ve çeşitli şehirlerden büyük bir sosyolog, sosyal bilimci ve sosyoloji öğrencisi katıldı.

Konferansın açılış konuşmasında SOSYODER Genel Başkanı Prof. Şener, programla ilgili şu açıklamaları yaptı:

Bu toplantı; Aile’nin toplumdaki önemi ve etkinliğinin, çeşitli iç ve dış etkiler sebebiyle önemsizleştirilmesine karşı, bu kurumun yeniden sahip olduğu önemli ve hayati varlığına dikkat çekmek, yaşayış sistemimizde yeniden onun varlığı ve değerleri üzerinde toplumun inşa edilmesi gerektiğini vurgulamaktır.

Aile gibi değerli ve önemli bir müessese, bugün çeşitli akım ve hareketlerin tahribine maruz kalmaktadır. Aile’de samimiyet, bağlılık, dürüstlük ve fedakârlık gibi değerler; modernizm, sanat, cinsellik ve özgürlük kavramları kullanılarak değersizleştirilmektedir.

Kadın özelinde de, yerleşmiş kültür, ahlak ve gelenekler küçümsenerek; kadının aile içindeki rol ve etkinliği sistemli ve kasıtlı bir şekilde önemsizleştirilmektedir.

Çocuk ve gençlerin eğitimi, aile içinde en uygun ve etkili bir biçimde gerçekleşirken, internet ve medya, ailenin değerlerini ve varlığını hiçe sayarak bu etkileşim ve iletişim ağını defakto etkilerle bozmaktadır.

Ülkemizde Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı’nın kuruluşu önemli bir teşebbüs olurken, Aile Bakanlığı’nın Aile ile ilgili problemleri tespit etmek ve bunları sistemli bir şekilde çözme bunun da ilerisine giderek gelecekle ilgili projeksiyonlar yapma hususunda yetersiz kaldığını görmekteyiz.

Ancak aile kurumunu ayakta kalabilmesi, ailelerin iç problemlerinin ve aile üzerindeki dışarıdan kaynaklanan yıpratıcı ve aşağılayıcı etkilerin ancak ilmi araştırmalar yaparak metotlar geliştirmekle mümkün olacağının altını çizmek gerekiyor.

Sosyologlar Derneği olarak, Bakanlığımıza sunduğumuz projeleri yürütme ve sosyal sistemimize katkı sağlamayı arzu ediyor ve iş birliği bekliyoruz. Boşanmaların her gün giderek arttığı toplumumuzda Ailelerimiz, kendilerini gözlem, inceleme ve geliştirecek sistem ve politikalar beklemektedir.

Konferansımızın tebliğleri, sosyalleşme, eğitim, boşanma, aile politikaları, insan anlayışı, din ve ahlak gibi Aile sistemimizin çeşitli yönlerini ele alıp, tespitler ve teklifler yaparak bir “aile modeli” oluşturmayı hedeflemektedir.

İki gün süren konferansta şu başlıklar altında tebliğler sunularak, Aile sistemi çevresinde birçok konuya açıklamalar getirildi.

TOPLUMUN YENİDEN İNŞASINDA AİLE

CONFERENCE ON REBUILDING THE FAMILY IN THE SOCIETY

(ULUSLARARASI KONFERANS PROGRAMI)

18 Mart Cumartesi 2018/ March 17 , Saturday 2018

1.Gün (17 Mart,2018) / 1. Day (17 March Saturday 2018)

Açılış Konuşmaları:

Prof.Dr.Sami Şener (Sosyoder Başkanı)

Prof.Dr.Sedat Murat (İst Üniv. Rektör Yardımcısı)

I. Oturum: 10.30- 13.00

Oturum Başkanı: -Session Chair: Prof.Dr. Sami Şener

 1. Prof.Dr. Beylü Dikeçligil (Gelişim Üniversitesi) : İnsan, Aile ve Toplum
 2. Yard.Doç.Dr. Yadigar Aluş (Doğuş Üniversitesi): Modern ve post modern paradigmalar açısından Aile Mutluluğu
 3. Ali Rıza Demircan (Ardev Vakfı Başkan): İslam’da Aile ve Eşlerin Görevleri
 4. Doç.Dr. Yusuf Genç (Sakarya Üniversitesi) Almanya’da Türk Ailelerinin Varlık Mücadelesi
 5. Gün- Öğlen Arası: 13.00- 14.30

Lunch Break: 13.00- 14.30

II. Oturum: 14.30- 17. 00

2nd Session: 14.30- 17.00

Oturum Başkanı: -Session Chair: Prof.Dr.Kadir Canatan

 1. Prof.Dr.Rahim Mondal (North Bengal Üniversitesi, Hindistan).: Family Structure in Indian Muslim Society. (Hindistan İslam Toplumunda Aile Yapısı)
 2. Dr. Fethi Matoureh ( Bournemouth Universit-İngiltere) : Home and intersectional identifications: Iranian migrants’ place-making strategies in Britain (İngiltere’de İran’lı göçmenlerin yer bulma stratejileri
 3. Doç.Dr.Husnul Amin ( International Islamic University-Pakistan): Changing Nature of Family and Parenting in the Neoliberal Pakistani Society (Pakistan Toplumunda Ailenin değişen Yapısı)
 4. M.A. Meryem Neriman (Batna University-Algeria): T he effect of Social Networking on Social Relationship – Algeria Students example- Sosyal İlişkilerde Sosyal Networklearın Etkisi – Cezayir öğrenileri örneği-
 5. M.A. Muhammed Salahaddin( Benglades University) Breaking Down Family Structure In Bangladesh – (Bengaldeş’te Büyük Aile Yapısında Parçalanma)
 6. Gün (18 Mart Pazar 2018)
 7. Day (18 March Sunday 2018)

III.Oturum: 10.30- 13. 00

3th Session: 10.30-13.00

Oturum Başkanı: Session Chair: Prof.Dr. İsmail Hira

 1. Dr. Lale Vurgun (Sosyolog): Toplumsal Değerler Bağlamında Aile Politikaları
 2. Prof. Dr. Sami Şener (Doğuş Üniversitesi): Ailede Sosyalleşme ve Önemi
 3. Sosyolog Songül Güney Çelik: Aile ve çocuk ilişkisi
 4. Yard. Doç. Dr. Ali Öztürk (Bartın Üniversitesi): Ailedeki krizlere karşı Medeniyetimizin imkanları

Öğlen Arası: 13.00- 14.30

Lunch Break: 13.00- 14.30

IV. Oturum: 14.30 – 17.00

4th Session: 14.30 – 17.00

Oturum Başkanı: -Session Chair: Prof. Dr. Ergün Yıldırım

 1. Doç. Dr. Şahin Doğan (Çankırı Karatekin Üniversitesi): Boşanma Sebepleri: Boşanmayı arttırıcı ve geciktirici faktörler
 2. Yard. Doç. Dr. Nadire Gülçin Yıldız (Medipol Üniversitesi): Ailelerde Danışmanlık ve Arabuluculuk çalışmaları
 3. Yard. Doç. Dr. Turgay Şirin (Sabahattin Zaim Üniversitesi): Eşler arası ilişkilerin rehabilitasyonu ve Aile Danışmanlığı
 4. Sosyolog Beyza Şahin: Çalışma Hayatında Kadın