Genel Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Roza Süleymanoğlu
Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Sami Şener
Doç. Dr. Emrullah Türk
Uzm. Sosyolog Merve Aşıcı
Uzm. Sosyolog Nurhan Çelebi
Uzm. Sosyolog Beyza Şahin Kün
Sosyolog İrem Tuna
Sosyolog Hilal Çelenoğlu