Genel

LİBERAL DÜNYADA DİNİN HALİ PÜRMELALİNİ ANLATAN BİR FİLM: CALVARY (İTİRAF) Doç. Dr. Aydın Aktay

Malinovski’nin, Durkheim’ın dinin toplumsal hayattaki görünümünü ve etkilerini ilkel topluluklar üzerine yaptıkları antropolojik araştırmalarla ortaya koyma çalışmaları Din sosyolojisi alanı üzerindeki çalışmalara da esin kaynağı olmaktadır… Türk Sosyolojisi için de Ziya Gökalp’in Türk tarihinin kültürel dinamiklerini dinin kültürel görünümleri üzerinden İslam öncesine ve sonrasına hasrettiği çalışmalar da hatırlanabilir… Calvary filmi bu anlamda dinin neoliberal dünyadaki …

Genel

SOSYODER’İN EKDERS İLE İLGİLİ RAPORU

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA DAİR İSİM DEĞİŞİKİLİĞİ VEYA REVİZESİ ÖNERİSİ: AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Bilindiği gibi Aile bakanlığı isim itibari ile yalnız aile ile ilgilenen fakat aileyi tamamlayan diğer öğeleri de içeren bir bağlama sahiptir. Buna rağmen Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı ise ailenin yanında, sosyal hizmeti de ailenin bileşeni olarak kabul etmektedir. …

Genel

“Batı’da toplum öldü, tam bir boşluk içindeyiz”

Hocaların hocası, yaşayan en önemli toplum bilimcilerden Fransız Alain Touraine, Paris’te HABERTURK.COM’a konuştu! İşte ilk bölüm KÜRŞAD OĞUZ / koguz@haberturk.com ÖZEL RÖPORTAJ – 1 Fransız sosyolog Alaine Touraine, tam anlamıyla asırlık bir çınar. Şu an asıl görevi, Paris’teki “Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales”de (EHESS – Sosyal Bilimler Yüksek Eğitim Okulu) araştırma direktörlüğü. “AVRUPA’YI TÜRKİYE …

Genel

Sosyoloji ihmale gelmez

Daha önce birçok vesileyle kurduk aynı cümleyi. Hatta bir yazıya başlık da yaptığımı hatırlıyorum. Sosyoloji modern bilimlerin anasıdır. 19. yüzyılda modern pozitif bilimler tasnifi yapılırken, hiyerarşi içinde sosyoloji en tepeye konulmuştu. Sebebi, yaşanan büyük toplumsal değişimlerin toplumsal kurumlarda yol açtığı bütün değişimleri geniş bir çerçeveden görebilmesi ve bu değişimde ihtiyaç duyulacak bütün bilgi alanlarının bu …