Görüntülüyor 6 Sonuç(lar)
Proje Oturumları

SANAL ÇAĞDA BİLGİ SOSYOLOJİSİ – DOĞRU BİLGİNİN İMKANI

24 Haziran 2021 Sanal çağda bilginin ulaşılabilirliği kadar bilginin nesnelleştirilmesi ve nesneleştirilmesi ayrımının önemi yadsınamaz bir gerçekliktir. Bilgi sosyolojisinin temelini oluşturan bilginin kaynağı, neliği, toplumla ilişkisi gibi meselelerin konuşulduğu toplantıda bilginin özellikle günümüz yapay zekanın hâkim olduğu dönemdeki durumu ekseninde değerlendirmelerde bulunuldu. Bu anlamda sosyolojinin epistemolojik anlayışı da tarihsel olarak, ilk önce doğa bilimlerinden mülhem …

Proje Oturumları

SOSYOLOJİK OLARAK ‘SUÇ’ OLGUSU

Doç.Dr. Ensar Yılmaz                               Hazırlayan: İrem Kavak Suç, insanlık tarihi kadar eski bir toplumsal olgudur. Olay açısından ele alındığında bireysel bir olgu olan suç, fiili yönden ele alındığında toplumsal bir olgudur. Suç, sosyolojide sapma kavramı ile beraber düşünülen bir olgudur.  Sosyolojik olarak suç bir “sosyal sapma” dır. Her suç bir sosyal sapmadır, ama her sosyal …

Proje Oturumları

Doç.Dr. Aydın Aktay’la “YENİ TÜRKİYE’DE YENİ KUŞAKLAR “

                                  YENİ TÜRKİYE’DE YENİ KUŞAKLAR                                     “İnsan zamanının ve zemininin çocuğudur…” Röportaj: Nevin Ravza Çelik 1970’lerde ve hatta bugün bile kuşaklararası farklılaşma …

Projeler

Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaokul öğrencilerine yönelik toplumsal değerler ile ilgili bir proje çalışması başlatmıştır.

Proje, toplumsal değerlerimizin nasıl kaybolduğunu, bu değerleri tekrar nasıl kazanabileceğimizi, geçmiş ile günümüz arasındaki farklılaşmayı içermektedir. ‘Hayata Değer Kat’ projesi ile birbirinden farklı okullara gidilerek ortaokul öğrencilerine gönüllü katılımcılar ile sunum yapılmıştır. Proje birçok ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezleri tarafından yürütülmektedir. Bolu Gençlik Merkezi bu projeye yalnızca Sosyologlar Derneği içinden 12 kişi …

Genel, Projeler

“Gençliğe Toplumda Rol Vermek” Projesi

Sosyologlar Derneği’nin Gençliğe Toplumda Rol Vermek” isimli projesi başarıyla  sona erdi Gençlik ve Spor Bakanlığı  Projeler Birimi tarafından kabul edilen “Gençliğe Toplumda Rol Vermek” isimli proje, yedi ay süresince çeşitli eğitim, anket ve proje ödevi yapılarak bitmiş oldu. İstanbul Üniversitelerinden 40 öğrencinin katıldığı proje, önce projenin amacı ve çerçevesinin belirlenmesi konusunda gençlerin aydınlatılmasıyla başladı. Arkasından, …