Tüm yazıları

Sosyo Der

Görüntülüyor 113 Sonuç(lar)
Genel

SANAL BİR DÜNYAYA MI YÖNLENDİRİLİYORUZ

Prof. Dr. Sami Şener Medeniyet, toplumların ahlak, fikir ve kültür seviyesi açısından olgunlaşma durumunu gösterir. İktsadi, teknik veya iletişim imkanları ise, eşya ve vasıtalardaki gelişmişlik düzeyini anlatır. Bu durum, bazan bilgisizlikten, bazan da medeniyetin istikametini tersyüz etmek ve asıl niteliğinden uzaklaştırılmak için öne sürülür. Sonuçta medeniyet; eşya ve maddi imkanlarla sınırlı bir hale getirilerek; insan  …

Haberler, Temsilcilik Haberleri

Sosyoder Afyon Temsilciliğinden Afyon Vali Yardımcısına Ziyaret

Sosyoder Afyon Temsilciliğinden bir heyet, Afyon Vali Yardımcısı Mehmet Keklik’i ziyaret ederek ” Şehir Veri Tabanı Projesi”ni sunmuştur.Vali Yardımcısı Projenin önemli bir boşluğu doldurabilecek potansiyel’de olduğunu söylemiş, ikinci bir toplantı ile konuya ait kararlarını belirleyebileceğini söylemiştir.

Genel

‘Kızımı K-Pop akımından nasıl çekip aldığımı anlatayım size’

İnternet servisimizin dosya haber editörü Tuğba Çakıroğlu bir süredir, Güney Kore’de ortaya çıkarak kısa sürede dünyanın birçok bölgesindeki gençleri etkisi altına alan K-Pop müzik grupları ve akımın fanları üzerine çalışıyor. Çalışmayı video olarak yayınladık ve adeta yer yerinden oynadı.Sadece Yeni Şafak’ın Instagram sayfasında bir kaç saat içinde çeyrek milyon izlendi ve gelen yorumlara yetişemedik. Dileyen internetten …

Proje Oturumları

SANAL ÇAĞDA BİLGİ SOSYOLOJİSİ – DOĞRU BİLGİNİN İMKANI

24 Haziran 2021 Sanal çağda bilginin ulaşılabilirliği kadar bilginin nesnelleştirilmesi ve nesneleştirilmesi ayrımının önemi yadsınamaz bir gerçekliktir. Bilgi sosyolojisinin temelini oluşturan bilginin kaynağı, neliği, toplumla ilişkisi gibi meselelerin konuşulduğu toplantıda bilginin özellikle günümüz yapay zekanın hâkim olduğu dönemdeki durumu ekseninde değerlendirmelerde bulunuldu. Bu anlamda sosyolojinin epistemolojik anlayışı da tarihsel olarak, ilk önce doğa bilimlerinden mülhem …

Genel

Yunanlı Felsefeci Seneca

Sanki bizim kültürümüzden biri… Antakya müzesindeki bir lahitten; MS 65 yılı. Para ile satın alınan sadakat, daha fazla para ile de satılır. Başlayan her şey biter. Büyük bir servet, büyük bir köleliktir. Ölüm, bazen ceza, bazen bir armağan, çoğu zaman da bir lütuftur. Yeryüzünde gün ışığına layık olmayan nice insanlar vardır ama güneş her gün …