Bildiri, Genel

Genel Başkanımızın Yeni Blog Yazısı

Genel Başkanımız Dr. Öğr. Üyesi Roza Süleymanoğlu’nun YADA Eğitim için yazdığı blog yazısı aşağıdaki gibidir:

Merhaba,

Bugün sizlerle dijital dönüşüm yolculuğu üzerine konuşacağım. İş dünyasında dijital dönüşüm, çalışanların kendilerini “güncelleme”lerini ve yeni teknolojilere adapte olmalarını gerektirmektedir. Bu adaptasyon sürecinde teknoloji, eğitimdeki devrimi şekillendirmekte ve işletmelerin başarısı için kritik bir unsur haline gelmektedir. Geleneksel eğitim metotlarının yerini dijital platformlar almakta ve şirketler, çalışanlarının dijital yetkinliklerini artırmak için eğitim programlarına yatırım yapmak zorunda kalmaktadır. Bu yatırımla yapay zekâ, veri analitiği ve otomasyon gibi alanlarda uzmanlaşma sağlanmakta ve bu teknolojilere uyumlu şirketler averaj farkıyla rekabette ön plana çıkmaktadır.

Öğrenmenin Yeni Yüzü: Dijitalleşmenin Eğitimdeki Rolü
Alışılmış sınıf ortamlarının yerini, interaktif ve özelleştirilebilir dijital eğitim araçları almaktadır. Eğitim, artık zamana ve mekâna bağlı olmaktan çıkmış; mobil cihazlar aracılığıyla erişilebilen içerikler, her an her yerde öğrenmeyi mümkün kılmıştır. Uygulama tabanlı eğitimler, sanal gerçeklik deneyimleri ve çevrimiçi eğitim platformları, öğrenme sürecini daha etkili ve katılımcı hale getirmiş; öğrenme motivasyonunu da artırmıştır.

Bu süreçte adaptif öğrenme platformları, öğrencilerin öğrenme hızlarına ve öğrenme tarzlarına göre içerik sunarak daha etkili bir öğrenme sağlamaktadır. Öğrenciler, kendi güçlü ve zayıf yönlerine odaklanarak daha kişiselleştirilmiş bir eğitim alabilmekte ve bireysel yetenekleri doğrultusunda şekillenen bu eğitimle iş dünyasında başarı merdivenlerini hızlı bir şekilde tırmanarak rakiplerini geride bırakma şansına erişmektedir.

Yenilikçi Teknoloji Araçları
Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, yapay zekâ ve robotik gibi teknolojiler tarafından eğitim alanında başlatılan dönüşüm, bu sürecin sadece bir bölümünü temsil etmektedir. İlerleyen yıllarda yaşanacak, birçok kişinin hayal bile edemediği gelişmeler bir yana, şu anda sanal laboratuvarların öğrencilere gerçekçi deneyimler sunduğu gözlemlenmektedir ve yapay zekâ destekli öğrenme sistemlerinin öğrenci performansını analiz ederek öğretim metotlarını geliştirdiği görülmektedir.

Sınırsız Erişim ve Esneklik
Çevrimiçi eğitim platformları ise öğrencilerin ya da bir konuda kendini geliştirmek isteyen kişilerin belirli bir saatte fiziki olarak bir yerde bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırmakta, ciddi bir zaman kazanımına yol açmaktadır. Bu platformlar, kişilerin kendi hızlarında öğrenmelerine ve işleyişi kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirmelerine olanak tanımakta ve aynı zamanda, uzaktan eğitim sayesinde coğrafi engeller aşılarak daha geniş bir kitleye ulaşmamıza yardımcı olmaktadır.

Öğretmenlerin Rolü ve Yetkinlikleri
Dijital dönüşüm, öğretmenlerin rollerini de değiştirmektedir. Öğretmenlere, teknolojiyi aktif bir şekilde kullanarak öğrencilerine daha etkileşimli ve katılımcı bir eğitim sağlama konusunda daha fazla sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluk, öğretmenlerin teknolojiye hakimiyetlerini artırmaları için onları teşvik edici bir niteliğe sahiptir.

Geleceğe Yönelik Hazırlık
Dijital dönüşümün, öğrencileri geleceğin iş dünyası için hazırlamada üstlendiği rol, genel kabul gören bir gerçeklik olarak oldukça kritik bir öneme sahiptir. Bu dönüşüm, özellikle teknolojiye uyum sağlama becerileri ve dijital okuryazarlık gibi alanlarda öğrencilere avantajlar sunarak, rekabetçi iş ortamında başarıya ulaşmalarını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, gelecekte iş dünyasının dijitalleşmesinin daha da derinleşeceğini öngörerek, makine öğrenimi ve blockchain teknolojisi gibi yeniliklerin iş yapış biçimlerini ve eğitim gereksinimlerini önemli ölçüde değiştireceği anlaşılmaktadır. Bu gelişmeler, işletmelerin esnekliklerini ve sürekli öğrenme kültürlerini geliştirmelerini zorunlu kılacak, böylece hem eğitim alanında hem de iş dünyasında sürekli adaptasyon ve yenilenmeyi gerektirecek bir ortam yaratacaktır.

Dijital Dönüşümde Öne Çıkmak
Eğitim sektöründeki teknolojik gelişmeler ile iş dünyasındaki dijital dönüşüm, birbirleriyle paralel bir şekilde ilerlemekte ve bu süreçler birbiriyle iç içe geçmektedir. Şirketler, pazarda üstünlük sağlamak ve bu değişime ayak uydurmak için teknolojiyi eğitim alanında etkin bir şekilde kullanmaları gerektiğinin farkındadır. Ancak bu süreçte teknoloji destekli eğitimin yalnızca araçsal bir değer taşımadığı, aynı zamanda çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyen insan odaklı bir yaklaşım gerektirdiği de önemle vurgulanmalıdır. Bu dengeyi başarıyla sağlayan firmalar, dijital dönüşümün faydalarını somut şekilde görmektedirler. Örneğin, Amazon depolarında uyguladığı otomasyon ve robot teknolojisi ile iş süreçlerini nasıl optimize ettiğini gösterirken; Google Classroom ise eğitim alanında dijitalleşmeyi nasıl etkili bir şekilde kullanabileceğimizin örneğini sunmaktadır. Bu şekilde, eğitim ve iş dünyası arasındaki sinerji, her iki alanda da inovasyon ve verimliliği artıran bir güç haline gelmektedir.

Yazının tam linki için https://www.yadaegitim.com/blog/cagin-ruhu-is-dunyasi-ve-egitim-sektorunde-dijital-donusum-yolculugu tıklayabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir