Genel

Dünya Sosyologlar Günü Prof.Dr.Sami Şener

Sosyoloji, günümüzde bütün önemi ve etkinliği ile varlığını devam ettiriyor. Sosyoloji, toplumu bütünüyle ele alan tek ilim. Bu yüzden, onun verileri ve bulgularından faydalanmak, son derece önemli. Günümüz toplumları, çok yönlü dinamiklerin etkisi altında. Bu yüzden, toplumu ve onun içindeki ferd’i, böyle farklı etkiler ve gelişmeler içerisinde ele almak, oldukça kapsamlı ve derin bir çalışmanın ürünü olması gerekiyor.

Türkiye’de Sosyoloji, Batı’nın Fransa’sından örnekler alarak gelişmeye çalışmışsa da, daha önceki Tarih felsefeleri alanında Büyük ilim adamı, İbn Haldun ve onun takipçilerinin yaptığı çalışmalar ile, önemli mesafeler elde etmiş bir ilim dalıdır. Bu yüzden günümüz toplumsal problem ve gelişme alanlarını belirlemeye çalışırken, hem batı sosyoloji birikiminden, hem de kendi tarihi bilgi ve tecrübelerimizden faydalanmamız gerekiyor.

Türkiye’de Sosyoloji, devlet destekli bir irade ile toplumumuza girerken, onun sosyal ve kültürel temelleri biraz ihmal edilme problemi ile karşılaştı. Biraz da, siyasileşti. Fakat, zaman içinde, çeşitli ilim adamlarımızın çabalarıyla Türk Sosyolojisi, kendi tarihi ve kültürel tabanına kavuşma imkanı buldu. Artık bundan sonra, onun toplumun çok yönlü sosyal, siyasi ve kültürel problemlerine eğilmesini sağlamak ve somut bulgularından faydalanarak ülkemizin ve insanımızın gelişme ve kalkınmasına yöneltmek kalıyor.

Sosyolojinin ülkemizde, felsefi bir konu gibi algılanmasında, Batı’lı teorilerin önemli etkileri olmuş ve Sosyolojinin, toplumun pratik konularına eğilme çabası biraz ihmal edilmiştir. Artık günümüzde, Sosyolojinin bulgularıyla toplumsal sistemin bütün konularına açıklama ve onları çözebilme bilgi ve yetkinlik seviyesine ulaşmış bulunuyoruz. Toplum, sosyologların toplumsal konulara yönelmesini merakla bekliyor.

Sosyoloji, toplum ilmi olarak; çok farklı sosyal ve hatta teknik ve tıp bilimleriyle birlikte çalışma ihtiyacı ile karşı karşıya kalmaktadır. Yani, “pür sosyal” bir ilim olmaktan çıkmış; çok disiplinli çalışmaların vazgeçilmez alanı haline konumu gereği gelmiştir.

Sosyologlar, şu anda; siyaset ve bürokratların kendilerinden destek istemesini bekliyor ve sosyal ilimlerin metot ve araştırma konularında, toplumsal ihtiyaçları çözme noktasında kullanılmasına imkan verilmesini bekliyor. Çünkü Sosyoyoloji, sosyal bilimlerin “kavşak noktasında” yer almakta ve özellikle tüm sosyal bilimlerin faydalanması gereken bir alan olarak varlığını devam ettirmektedir.

Dünya Sosyologlar günü, tüm Sosyologlara ve sosyolojiden faydalanma ihtiyacı duyan toplumsal kesimlere kutlu olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir