Proje Oturumları

SANAL ÇAĞDA BİLGİ SOSYOLOJİSİ – DOĞRU BİLGİNİN İMKANI

24 Haziran 2021

Sanal çağda bilginin ulaşılabilirliği kadar bilginin nesnelleştirilmesi ve nesneleştirilmesi ayrımının önemi yadsınamaz bir gerçekliktir. Bilgi sosyolojisinin temelini oluşturan bilginin kaynağı, neliği, toplumla ilişkisi gibi meselelerin konuşulduğu toplantıda bilginin özellikle günümüz yapay zekanın hâkim olduğu dönemdeki durumu ekseninde değerlendirmelerde bulunuldu. Bu anlamda sosyolojinin epistemolojik anlayışı da tarihsel olarak, ilk önce doğa bilimlerinden mülhem toplumlar üzerinde hakimiyet kuran ve onlar üzerindeki hegemonik uygulamaların meşrulaştırılması misyonunu üstlenmiş sosyoloji anlayışı, sonrasında da yorumlayıcı geleneğin öne çıkmasıyla birlikte pozitivist anlayışın sorgulanışı ele alınmıştır.

Devamında günümüzde sanal veya bilgi toplumu olarak isim verilen toplumda doğru bilginin ne derece mümkün olduğuna dair birtakım değerlendirmeler yapılmıştır. En sonunda katılımcılardan gelen sorularla birlikte sosyolojinin yapay zekanın gelişmesiyle birlikte akıbeti üzerinde duruldu. Bu noktada yapay zeka her ne kadar hakim olsa da, özellikle etik ve duygu meselelerinde beşeri zekaya her zaman ihtiyaç duyulacağı vurgulandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir