Genel

Sosyoder Açık Oturumları ve İl Temsilcilikleri

SOSYODER AÇIK OTURUMLARI

6 Haziran 2020  tarihinde ‘’ İstanbul Açık Oturumları’’nın 6.sı online platformda gerçekleşti.  Moderatör: Necmeddin Kemal ( eğitimci, yazar ve  siyaset bilimci). Konuşmacılar: Doç. Dr. Turgay Şirin ve  Gazeteci -Yazar Selahaddin Eş  hocalarımız  ‘ düşünce dünyamızın iniş çıkış grafiği’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirdiler.

Selahattin Eş, Türkiye’nin batılılaşma ile yeni anlayış ve yaklaşımların  düşünce hayatımızda bir yabancılaşma başlattığını, tarihi süreç içinde ele almış ve bu konuda siyaset dünyasında ortaya çıkan toplumu yönlendirici tutumların, tarihi ve kültürel anlayışımıza ters etkiler meydana getirdiği ile ilgili çarpıcı örnekler vermiştir. 

Doç.Dr. Turgay Şirin hoca, özellikle düşünce ve psikoloji alanında, kendi kültürel ve toplumsal gerçeklerimizden farklı bir psikoloji ile karşı karşıya bulunduğumuz belirtmiş;  bu psikolojik bilgi topluluğunun toplumsal ve kişisel dünyamızda bire bir karşılığının olmadığını belirtmiştir.  İnsanımızın kültürel değerleri ve davranışları arasındaki ilişkinin de yeniden tanımlanmaya ve açıklanmaya ihtiyacı olduğunu belirten Şirin, psikolojik gelişimimizin kültürel, dini ve ahlaki değerler ile  kaynaştırılması gerektiğini söylemiştir. 

Vakitlerini bizlere ayıran değerli hocalarımıza şükranlarımızı sunarız. 

‘’Sosyoder İstanbul Açık Oturumları’’nın 7.si 19 Haziran 2020 tarihinde online olarak gerçekleşti.  ‘Edebiyat ve Sanat’ üzerine yapılan panelde, moderatör: Osman Karaca ( Eğitimci, Gençlik ve spor İlçe Müdürü), konuşmacılar: Recep Garip ( Ressam, siyasetçi, yazar, şair) , Prof. Dr. Mehdi Ergüzel yer almıştır. 

Şair, Edebiyatçı ve Yazar Recep Garip, edebiyat kültürü ve sanat konusunun, kültür dünyamızda birçok temsilcisi olmasına rağmen, onların içinde ruh dünyamız ve tarihi gerçekliğimiz içinde olaya bakabilenlerin sınırlı olduğunu ve edebiyat kültürümüzün, insan ilişkileri ve usta-çırak içerisinde gelişen çizgisinin, günümüzde de devam etmesi gerektiğine işaret etmiştir. 

Prof.Dr.Mehdi Ergüzel, edebiyat sosyal hayatın içinde, onu resmeden ve ifade eden bir ahlak ve kültür içerisinde geliştiğini, günümüzde bu çizginin kaybolmasının, edebiyatın kökündeki “edep” kavramıyla ilgili olduğunu açıklamıştır. 

Dil ve kelimelerin, rastgele değil;kültür dünyası içinde ortaya çıktığını ve bu kelime ve kavramlarla edebiyatın toplum ruh ve sanatını belli bir kültüre bağladığını günümüz gençliğinin iyi anlaması gerektiğine işaret eden Ergüzel, ruh ve ahlak derinliği olmayan bir edebiyatın, toplumda büyük hareketlere temel olamayacağını belirtmiştir. 

Hocalarımızın sohbeti, oldukça zevkli ve faydalı bir şekilde sona ermiştir. 

           SOSYODER İL TEMSİLCİLİKLERİ TOPLANTILARI ONLİNE YAPILMAYA BAŞLANDI

12 Haziran 2020 tarihinde Sosyoder İl Temsilcileri toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan temsilcilerimiz ile online sahada iletişimde kurarak,  sosyoder’in çeşitli meselelerini birlikte değerlendirerek, çalışmalara süreklilik sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Temsilciler toplantılarında, Sosyoder’in yapmaya planladığı araştırma çalışmaları ile ilgili karşılıklı bilgi alışverişi yapılarak, anket çalışmalarının toplumun çeşitli kesimlerinden bilgiler toplanması konusunda bir  mutabakat sağlanmıştır.  

Sosyoder Temsilcileriyle, özellikle  Sosyologların Mesleki alanda bilgi ve tecrübe kazanmaları konusunda  “Mesleki Seminer”lerin online olarak devam etmesi hususu dile getirilmiş ve bu seminerlere katılımın sağlanması ile, Sosyolog arkadaşlarımızın  iş ve proje konularında daha geniş bilgilere ulaşabilecekleri  dile getirilmiştir. 

Sosyoder genel merkez bünyesinde organizasyonu yürütülen temsilcilikler toplantısına  online olarak Türkiye’nin her yerinden katılım sağlama kolaylığı sebebiyle, daha etkin çalışmaların ortaya çıkacağı tartışılmıştır.  

Bu arada; uygulamalı projeler konusunda, dört başlık altında toplanan araştırma gruplarının oluşturularak, Alanında uzman hocalarımızın danışmanlığı ve yöneticiliği ile  bu çalışmalardan teorik ve pratik önemli çıktılar sağlanabileceği  belirtilmiştir.  

Sosyologlar Derneği olarak gerek alanında uzman akademisyen hocalar ile gerekse bürokratlar ile gerçekleştirilen temaslar ile sosyologların toplumda daha etkin ve  faydalı çalışmalar yapabilmeleri ile ilgili  çalışmaların önünü açmak için, kamu yetkilileri ile ilgili temasların sürdürüleceği  kararlaştırılmıştır. 

İREM KAVAK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir