Genel

‘’Sosyal Projeler ve Hibe Programlar’’ Semineri 2020

Hilal Günay

Sosyologlar Derneği tarafından düzenlenen online seminerler çerçevesinde 26 Haziran 2020 tarihinde Sosyologlar Derneği Mardin il temsilciliği üyesi; proje, iş ve meslek danışmanı sayın Adnan Yalçın’ın sunumu ile Sosyal Projeler ve Hibe Programlar semineri gerçekleştirildi.
Seminer kapsamında fizibilite desteği, teknik destek programı,kalkınma ajansı projeleri ve birleşmiş milletler projeleri ile proje hazırlama aşamalarından genel manada bahsedildi. Seminere derneğimizin kurucu başkanı sayın Sami ŞENER hocamız, Sosyoder yönetim kurulu üyeleri ve çeşitli il temsilciliklerinden arkadaşlar katılım gösterdi.
Peki fizibilite desteği ve teknik destek programı nedir?
Çevremizde gördüğümüz herhangi bir duruma yönelik belli bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedeflediğimiz, uygulanması sonucunda uzun ve kısa vadede sonuçlar yaratabileceğimiz  her şart için proje yazmamız mümkündür. Yazdığımız projeleri sunabilmemiz ve maddi destek sağlayabilmemiz için ilk bilmemiz gereken her ilin bir kalkınma ajansı olduğudur. Kalkınma ajansı her il için farklı olduğu gibi projelerimizi sunmamız ve fizibilite desteğine başvurabilmemiz için ilk adım olarak değerlendirilmektedir. Problemi ortaya çıkarmaya yönelik hazırlanan fizibilite çalışmaları için en önemli husus, sadece sivil toplum örgütü ya da üniversitelerin başvuru yapabiliyor olmasıdır. 
Fizibilite çalışmaları haricinde teknik projeler için başvurulabilecek Teknik Destek Programı vardır. Teknik konular çerçevesinde hazırlanan projeleri değerlendirmeye alan bu program, ajansın yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabileceği projeler için kapasite geliştirici faliyetlere hibe sağladığı bir programdır. Yine kalkınma ajansları aracılığıyla sosyal destek programlarına başvuru yapabiliriz. Bu programlar SODES veya SOGED isimleri ile de anılmaktadır. Bu programlara sivil toplum kuruluşlarının başvurması mümkündür. 
Hazırlanan projelere destek veren kalkınma ajansı Güdümlü Projeler çerçevesinde güncel konulara yönelik destek verirken, kendi elinde olan hazır projeler için de destek talebini değerlendirmektedir. Örneğin içinde bulunduğumuz pandemi sürecini konu alan bir projeyi yürütmeyi talep edebilir ve değerlendirmelerden geçtikten sonra projeye başlayabilirsiniz. 
Tüm bu talepler ve kalkınma ajansının mali destek programlarını takip edebilmek web sitesi aracılığıyla gerçekleşmektedir. Her bölgenin kalkınma ajansı farklıdır ve bu çözümleyici programlar her bölgede farklılık gösterir. Bu sebeple kalkınma ajansı desteklerini, kalkınma ajansı internet sitesinde açılan açık çağrılar bölümünden takip etmek mümkündür. 
Kalkınma ajansı destek programı, projelere verilen destek programları açısından tek kaynak değildir. Bu hususta pek çok destek kaynağı vardır. Bunlardan bazıları da şu şekildedir:
  • İçişleri Bakanlığı’nın sadece derneklere açtığı, ‘Sivil toplumla ilişkiler daire başkanlığı’ kapsamında açılan mali destek programı,
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açtığı ve sadece gençler nezdinde hazırlanan projeleri değerlendirdiği mali destek programı, 
  • Sağlık Bakanlığı’nın TUSEB (Türkiye anne çocuk ve ergen sağlığı enstitüsü) formatına uyan tüm projeleri değerlendirdiği mali destek programı gibi. 
Tüm bunlara ek olarak, geneli içine alan ve çeşitli dil farklılığı da gösterebilen daha büyük projeler Avrupa Birliği Projeleri olarak değerlendirilir. AB mali yardımlar olarak da değerlendirilen bu destek programı, sivil toplum kuruluşlarının başvurabileceği Avrupa destekli projelerdir. Bu projeler AB Daire Başkanlığı bünyesinde değerlendirilir ve bu bağlamda hibe dağıtılır. Avrupa Birliği projelerine çevre ülkeler başvurabilmektedir.
Avrupa Birliği projeleri gibi genel konulara destek veren başka bir program ise Birleşmiş Milletler programlarıdır. Genelde kadın, çocuk, göç gibi hassas konular bağlamında çalışır.

Proje Nasıl Hazırlanır? Proje Hazırlamaya Nasıl Başlanır?

Projeye başlanırken Niçin? Ve Ne ile ilgili olduğu bilinerek başlanır. Projede genel ve özel hedefler olmak üzere iki hedef vardır. Genel hedefler, uzun vadede hedef gruplarının yararına olabilecek hedeflerdir. Mesela; gençlerin uyuşturucu bağımlılığından uzak durmalarını sağlamak gibi. Özel hedefler ise kısa sürede ulaşmamız gereken hedeflerdir. Mesela, Mardin’in belli bir bölgesinde yaşayan 80 gencin bağımlılıktan uzak durmasını sağlamak gibi. 
Yine proje hazırlanma aşamasında önemli olan noktalardan biri de proje çıktılarıdır. Bunlar proje yazma yönünde hedef olarak gösterilen çıktılardır. Projenin başka bir basamağını oluşturan hedef grubu ise proje sonunda hedeflenen sonuca kaç kişinin ulaşacağını gösteren nicel göstergedir. Hedef grubu yanında yer alan nihai faydalanıcı ise, hedef grubuna en yakın çevrede bulunan kişileri kapsayan bir gruptur. 
Projenin son aşamasını oluşturan proje bütçesi ise, projenin faaliyetleri ile ilgili konuları kapsayan nitelikte olmalıdır. 
Sosyal Projeler ve Hibe Programları Semineri ile sayın Adnan Yalçın hocamız genel hatları ile bu programların aşamalarından bahsetmiş ve geniş bakış açısı ile topluma ve toplumun sorun ve ihtiyaçlarına bakabilen; toplumun sorunları ile dertlenen sosyologların, sosyal proje yazabilmeye en yatkın grup içinde olduğunu belirtmiştir. Genel hatları ile bakılacak olursa proje için çok geniş bir alan ve başvuruya açık birçok birim vardır. Önemli olan bu konuda ilgili, meraklı ve üretmeye açık bireyler olarak etrafımıza bakabilmektir.
Seminere katılan herkese teşekkür eder, geçekleşecek tüm seminerlere katılımlarınızı bekleriz.

Not. Mesleki Seminerler devam edecektir.  www.sosyoder.net’ten bilgi alınabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir