Genel

Batı’nın, Türkiye’deki Marjinal ve Ahlak dışı faaliyet yapan Cinsel Kuruluşlara 34 Milyon Dolar desteği

Batı, Türkiye’deki Cinsel Sapkınlara 34 Milyon Dolar Aktarmış

Analiz: 

Türkiye, din ve ahlak değerlerine bağlı bir ülke. Hem dini, hem de ahlaki ve geleneksel değerlerimiz, cinsel sapkınlığı kabul etmemekte ve uygun görmemektedir. Bu demek değil ki, doğuştan cinsi durumu karmaşık olan kişilerin aşağılanması ve dışlanmalıdır. Bu konunun, sosyal bilimler ve sağlık bilimler çerçevesinde incelenmesi ve çözüm yoluna gidilmesi gerekiyor. 

Fakat; toplumda azınlık ve marjinal olan bu gruplar, toplumun çoğunluğu ve toplumsal kültür ve değerler açısından problemli olmaları dikkate alınmadan, topluma dayatılaraka kendilerine meşruluk kazandırılmak isteniyor. 

Bu konunun,uluslararası güçler tarafından toplumu sapkınlığa ve toplum grupları arasında çatışmaya dönüştürücü bir politika takip ettiği görülmektedir. Dolayısıyla, uluslararası bir saldırı ile karşı karşıya kaldığımız gerçeği bilinmesi gerekiyor. 

Türkiye’de eşcinselliği “cinsel yönelim” adı altında meşrulaştırmaya çalışan LGBTİ derneklerine Batı’dan milyon dolarlar yağmış. ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda, İsviçre derneklere 34 milyon dolar aktarmış. 

LGBTİ’yi (Lezbiyen, gey, biseksüel ve transseksüel) normalleştirme ve yaygınlaştırmak için uluslararası düzeyde gerçekleştirilen lobi faaliyetlerini Türkiye’de uygulayan, bu konuda saha çalışması yapan, yürüyüş ve paneller düzenleyen, eş cinselliğin bir ‘hak’ olduğu tezini işlemeye çalışan sapkın derneklerin para havuzu deşifre oldu. Türkiye’de, Dernekler Kanunu’na göre kurulan yirmiye yakın LGBTİ derneği bulunurken, söz konusu derneklere yurt dışından milyon dolarlar aktarıldığı belirlendi.

En Büyük Destek ABD’den

Derneklere yapılan yurt dışı kaynaklı yardımların önemli bir kısmının Avrupa ülkeleri ile ABD’den yapıldığı görüldü. Batı’nın LGBTİ derneklerine akıttığı korkunç paralar kalem kalem açığa çıkarıldı. Söz konusu derneklere en büyük desteği sağlayan ülkenin ise ABD olduğu belirlendi. ABD’yi de Hollanda, Almanya, İngiltere, İsveç, Norveç, Lüksemburg, Fransa, Finlandiya, Belçika, Güney Afrika, Kanada, İşviçre, İrlanda, Danimarka, İsrail ve Meksika gibi ülkeler takip etti.

Büyükelçilikler Bile Yardım Yapmış!

Yardımların sadece söz konusu ülkelerdeki kuruluşlar tarafından değil, büyükelçilikler üzerinden de yapıldığı ortaya çıkarıldı. Çeşitli kuruluşların yanı sıra ABD, Hollanda, Fransa, Almanya, İngiltere, İsveç, İsviçre, Finlandiya, Norveç, Belçika, Kanada ve Meksika Büyükelçiliklerinin de Türkiye’deki LGBTİ derneklerine para akıttığı anlaşıldı.

ABD’den 24,3 Milyon Dolar Yardım

Söz konusu derneklere 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 34 milyon doları aşkın yardım yapıldığı belirlendi. Yardımların, 24 milyon 300 bin dolarının ABD’den, 7 milyon 800 bin dolarının AB ülkelerinden ve AB fonlarından, 2 milyon dolarının BM fonlarından, geri kalan kısmının ise diğer ülkelerden geldiği tespit edildi.

Sadece bir derneğe 26 milyon dolar

Yapılan araştırmada, Türkiye’de en çok üyesi bulunan Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği’ne 26 milyon 600 bin dolar aktarıldı. Batı’nın yardım ettiği diğer derneklerden bazıları ile akıttığı milyon dolarlık tutarlar şöyle:

*Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği – 3 milyon 900 bin dolar

*Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği – 2 milyon 200 bin dolar

*Pembe Hayat Lezbiyen Gey Biseksüeltravesti ve Transeksüel Dayanışma Derneği – 500 bin dolar

*Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği – 400 bin dolar

*Cinsel Şiddete Karşı Hukuki Yardım Derneği – 200 bin dolar

*Siyah Pembe Üçgen İzmir Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları ile Ayrımcılığına Karşı Dayanışma Derneği – 150 bin dolar

*Mersin 7 Renk Lezbiyen Gey Biseksüel Trans Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği – 40 bin dolar

*Hak Eşitlik Varoluş İçin Lezbiyen Gey Biseksüel Transseksüel İnterseksüel Derneği – 30 bin dolar

*Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışma ve Dayanışma Derneği – 4 bin dolar

Mardin Life Gazete, Dergi, Ajans ve Matbaası


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir