Konferans ve Seminerler

Hindistan’da Prof.Dr. Fuat Sezgin Konferansı

Hindistan’da  Prof.Dr. Fuat Sezgin Konferansı

21-22 Aralık 2019 tarihlerinde Objektif Çalışmaları Enstitüsü  Yeni Delhi Hindistan Anayasa Kulübü’nde “Prof. Fuat Sezgin’in Hayatı ve Katkıları” konulu iki günlük uluslararası bir konferans düzenlendi.

Açılış toplantısı, Kur’an-ı Kerim’den Şah Ajmal Farooq Nadwi’nin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Oturumu finans sekreteri Objektif Araştırmaları Enstitüsü’nden Prof. Ishtiyaque Danish yönetti. Toplantıya Objektif Araştırmalar Enstitüsü başkanı Dr. Mohammad Manzoor Alam başkanlık etti.  

IOS Genel Sekreteri Prof. Z. M. Khan, IOS’u tanıttı ve yabancı konukları ve katılımcıları karşıladı. Kurumun 33 yıldan beri bir araştırma organizasyonu olarak çalıştığını söyledi.

“Anketler yapıyoruz; hükümete ve diğer birçok kuruluşa veri sağlıyoruz. Sachar Komitesi, verilerimizi yoğun bir şekilde kullandı ” diyerek çalışmaların önemine işaret etti.  IOS veri bankasının farklı araştırma kuruluşlarına hizmet verdiğini de sözlerine ekledi. IOS Newsletter, IOS Khabarnama, IOS Güncel Olaylar, IOS Minare, Nuqta-e-Nazar vb. Bunun yanında  IOS tarafından yayınlanan dergiler olduğunu da ekledi.  

Türkiye Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Sezgin’in insanüstü yetenekleri olmadığını söyledi. Oldukça sıradan bir adamdı ve bitip tükenmeyen azminden dolayı olağanüstü işler üretti. Günde yaklaşık 17 saat çalıştı ve özveri ile olağanüstü başarılar elde etti . Yaptıkları, bugünün gençliği için bir model olduğunu söyledi. .

. Hiç zamanını boşa harcamamış ve bilgi susuzluğunu gidermeye devam etmiştir. Bilimler, coğrafya ve medeniyetlerin tarihi üzerine kapsamlı bir şekilde yazdı. Bursu için Kral Faysal Ödülü aldı.

Prof. Dr. Sezgin’in profilini okuyan Frankfurt’tan bir kardiyolog olan Dr. Zahide Özkan Rashed, Prof. Dr. Sezgin’in kısa bir biyografik anlatımını yaptı ve dünyanın dört bir yanından nasıl 45.000 el yazması topladığını anlattı. Prof. Dr. Sezgin’in dersinden notlarını da gösterdi.

H.E. Suudi Arabistan Krallığı eski çalışma bakanı Dr. Ali Ibrahim H. Namlah Dr. Mohammad Manzoor Alam ve organizatörlere teşekkür etti. Birçok Müslüman bilim insanına ve onların muhteşem başarılarına övgüde bulundu. Hintli bilim adamlarını da övdü. 

Profesörü İbrahim Muhammed H. el-Mozaini, Sezgin’in akıl hocası olduğunu açıkladı.. Prof. Dr. Sezgin’in oryantalist değil Müslüman bir alim olduğunu vurguladı. “Bazıları onun oryantalist olduğunu söylüyor çünkü Arap değil. 

Türkiye Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Şahin, Prof. Fuat Sezgin’in fikirlerine odaklandı ve çeşitli kurumları nasıl kurduğunu anlattı. Kısaca Osmanlı İmparatorluğu ve medrese ve üniversitelerin kurulmasına katkısı hakkında bilgi verdi ve  İbni Sina ve diğer İslami tıp bilimcileri hakkında konuştu, Avrupa / Batı ve İslam dünyasını karşılaştırdı.

Türkiye Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörü Prof. Dr.Mazhar Bağlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019’u büyük bir onur olan Prof. Sezgin yılı ilan ettiğini söyledi. İslam kültürünün bilgiye dayalı bir toplum gerektirdiğini vurguladı. 

H.E. Türkiye Cumhuriyeti’nin Hindistan Büyükelçisi Dr. Şakir Özkan Torunlar, konferansa şükranlarını sunarak başarılar diledi.

Dr. Muhammed Hamidullah’ın Mirasını içeren IOS’tan bazı kitapların resmi bir sürümü vardı. Prof. Dr. Ishtiyaque Danca tarafından düzenlenen; P. Koya tarafından düzenlenen İnsancıl Bir Toplumun Yapılmasında Kadınların Rolü; Alam-e-Islam ka Bemisal Mohaqqiq: Shah Ajmal Farooq Nadwi tarafından düzenlenen Dr. Fuat Sezgin; Mohsin Usmani tarafından Mashahire Fateheen-e-Islam; Duniya mein Muslim Biradariyon ka Mukhtasar Ansiklopedisi (Cilt I, II ve III), Dr. M. K. A. Siddiqui ve IOS Takvimi – 2020.

IOS başkanı Dr.Mustafa Manzoor Alam IOS’u kısaca tanıttı ve Enstitünün topluma çeşitli şekillerde katkıda bulunduğunu söyledi. Türk hükümetine  toplantıya desteğinden dolayı teşekkür etti.

Objektif Araştırmalar Enstitüsü başkan yardımcısı Prof. M. Afzal Wani’nin kapanış konuşmasının ardından oturum sona erdi ve katılımcılar Fuat Sezgin adına  düzenlenen sergiyi gezdiler. 

Konferans oturumları:

Konuyla ilgili ilk iş oturumu “Prof. Sezgin: Zamanları ve mekânı ” başlığıyla Objektif Araştırmalar Enstitüsü finans sekreteri Prof. Ishtiyaque Danish başkanlığında gerçekleştirdi.

Jodhpur, Maulana Azad Üniversitesi Rektörü Prof. Akhtarul Wasey “Fuat Sezgin: Eik Muta’ala” konulu makalesini sundu. Prof. Dr. Sezgin’e duyduğu büyük saygıyı, Dr. Hamidullah’a yaptığı katkı ile karşılaştırdı. Dr. Sezgin Amerika’nın Columbus tarafından keşfedilmediğini söyledi, çünkü Müslüman denizciler Columbus’tan çok önce Amerika’yı keşfettiğini belirtti.

Eski Arapça profesörü, EFL Üniversitesi, Haydarabad Prof. Dr. Mohsin Usmani “Dr. Sezgin’in birçok el yazmasından bahsetti.

profesör Dr. Parveen Qamar, “Dr Fuat Sezgin: Altın Çağ’ı ortaya çıkaran bir profesör” olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sezgin’in asıl amacının Müslümanları bilim alanındaki kendi tarihlerinden haberdar etmek olduğunu iddia etti. 

Sezgin, 200’den fazla Müslüman bilim insanı üzerinde çalıştı, bu da kendi başına büyük bir başarı.

Delhi Jamia Hamdard, Araştırmalarından Yrd. Profesör Dr. Najmus Sahar, “Bilimsel Buluşlar: Fuat Sezgin ve Oryantalistlerin Yazılarının Analitik Bir İncelemesi” konulu konuşmasını gerçekleştirdi.

Sezgin’in bulgularını, kitapları ışığında cebir gibi farklı alanlarda kısaca tanıttı.

Dr. Tazeem Haider, Prof. Sezgin’in dünya Müslümanları için bir ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Kerala’dan Sayın Jabir TM, Prof. Sezgin’in Sahih Buhari ve diğer yazıların çalışmalarına katkısını ayrıntılarıyla anlattı. 

Oturum, Dr. Alam’ın kısa bir yorumu ve hatıraları, sunuculara sunmasının ardından sona erdi.

İkinci oturum “Prof. Dr. Sezgin’in Müslümanların İslam ve dünya medeniyetine katkısını vurgulamadaki rolü” adı ile Türkiye’den Prof. Dr. Mustafa Şahin başkanlığında ve Prof. M. Afzal Wani başkanlığında başladı.

AMU’dan ilk sunucu Abdul Majid Khan, Prof. Sezgin’in çalışmasının odağının, insan uygarlığının geleceğini inşa etmek olduğunu söyledi

Aligarh’dan Dr. Nadeem Eşref, Prof. Sezgin’in çalışmalarının düz ve berrak olduğunu söyledi. 

Kalküta’dan Dr.Sumaiya Ahmad, Prof. Fuat Sezgin’in İslami Araştırmalara katkısı hakkında konuştu.

Jamia Millia Islamia’dan Sayın Umair Azmi, Prof. Sezgin’i diğer yazarlarla karşılatırdı, Batılı yazarların asılsız iddialarına karşı referanslar ve kanıtlarla destekledi.

Jamia Millia Islamia’dan Dr. Mohd Usama, Bilimin sadece Yunanlılara ve diğer Avrupalılara ait olduğunun doğru olmadığını ileri sürdü. Müslümanlar  gelişme dönemlerinde bu medeniyetlerin çok ötesine geçtiler. 

Calicut’tan Sayın Mohammad Shafi, Rönesans ve Prof. Fuat Sezgin’in bursunda İslam’ın öğrenmesinin yeniden canlanması hakkında konuştu.

Maulana Atiq Bastawi Maulana Rabe, Prof. Dr. Sezgin’in tüm hayatı boyunca kazandığı her şeyi bağışladığını ve bina ve kurumlara harcadığını da sözlerine ekledi. Sezgin’in Masadir İmam el-Buhari hakkında da konuştu.

(İkinci Gün) 22Aralık 2019

Üçüncü oturum “Prof. Dr. Sezgin’in ilgili kurumların kurulmasındaki rolü – kütüphaneler, müzeler, bilimsel araç modelleri vs.” Dr. Selim Argun başkanlığında ve Prof. Mohsin Usmani başkanlığında başladı.

İlk sunumda Sayın Sajjad Ahmad Padday, Kral Faysal Ödülü kazandıktan sonra Dr. Sezgin’in İslami öğrenim konusunda İleri Araştırma 

Enstitüsü kurmak için para bağışladığını söyledi.

İbrahim Muhammed el-Mozaini büyük ölçüde Prof Sezgin’in müzelerine ve onların içeriklerine odaklandı. Sezgin’in “İlim” diyerekve gençleri İslam tarihini incelemeye teşvik ettiğini söyledi.

Kaşmir Üniversitesi’nden Prof. Hamidullah Marazi, Prof. Sezgin’in sadece kitap yazmakla kalmayıp kurumlar inşa ettiğini söyledi. İslam dünyasının daha  çok kurumlar değil, akademisyenler ve düşünürler ürettiğini belirtti. Sezgin’in bazı kitaplarından bahsetti ve yazılarında mistisizm hakkında konuştu ve İslam dünyasında Rönesans ihtiyacından bahsetti.

JMI’dan Prof. Syed Jamaluddin, Prof. Sezgin’in tasavvufla ilgisini anlattı. Sezgin’den bir bilim adamı olarak bahsetti. En büyük katkısının, İslami bilgiyi Almancaya çevirmesi olduğunu söyledi. Bazı üniversitelerde Prof. Fuat Sezgin kürsüsünün kurulmasını önerdi.

Kerala’dan Sayın Mohammad Rashid T.K., Prof. Sezgin’in ilim dünyasına katkısının paha biçilmez olduğunu söyledi. Prof. Sezgin hakkında daha fazla yayın yapacağını söyledi.

Keşmir Üniversitesi’nden Nazar Muhammed, bir Batılı alimihi Prof. Sezgin ile karşılaştıran bir powerpoint sunumuyla birlikte makalesini sundu. Prof. Sezgin, bilimsel geleneğin kurumsallaşmasına inandığını söyledi. Ayrıca ayrıcalıklı tarih yazımı hakkında konuştu. Oturum Dr. Mohammad Manzoor Alam’ın kısa bir açıklamasıyla sona erdi.

 “Müslümanların Kur’ân bilimlerine katkısı, Hadis, Tarih” ilişkin dördüncü oturuma Prof. İbrahim Muhammed el-Mozaini ve Prof. Ishtiyaque Danimarkalı başkanlık etti.

AMU’dan Dr. Ehsanullah Fahad, ilk dönem Hadis alimi Abdullah ibn Abbas’ın Prof. Fuat Sezgin tarafından aktarıldığını söyledi. 

İbrahim Namlah, “Prof. Sezgin’in kütüphanesinde en özgün kitaplar vardı, diye açıkladı. Onun El yazmaları üzerinde yoğunlaştığını belirtti.. KSA’daki İbn Suud Üniversitesi bazı bulgularını yayınladı.” 

AMU’dan Dr. Nazeer Ahmad Abdul Majeed daha çok İslami hukuk ve Dr. Sezgin’in katkısı hakkında görüşler öne sürdü. Prof. Dr. Sezgin’in kitabında yer aldığı farklı İslami hukuk okullarından fuqaha listesinden bahsetti.

Haydarabad’dan Dr. Fahim Akhtar Nadwi, Dr. Fuat Sezgin’in “Tehqeeqat ki Roshni Mein” hakkındaki eseri üzerinde durdu.  

AMU’dan Dr.Aijaz Ahmad, Majazul, “Prof Sezgin: üretken bir İslam bilimi tarihçisi” konulu bir bildiri sundu.

EFLU’dan Dr. Anzar Nadwi, Haydarabad, Prof. Sezgin’in 17 ciltlik kitabından bahsetti. Oturum, Dr. al-Mozaini’nin son sözleriyle sona erdi.

 “İslam’ın İslami bilgiyi geliştirmeye ve yaymaya katkısı” konusundaki beşinci oturuma Prof Z. M. Khan ve Prof Syed Syed başkanlık etti. Cemaleddin.

Zahide Özkan Rashed, öğretmeni Prof. Sezgin ‘ni ilham verici bir kişilik olarak nitelendirdi. Onun için: “Kendine güveniyordu, Allah’a sıkıca inanmış ve taahhütlerini yerine getirmişti. Hayattaki görevi bilgi ve bilgelik kazanmaktı.” dedi.

Jamia Millia Islamia’dan Prof. Haseena Hashia, Prof. Sezgin’in bilim tarihine katkısı ve coğrafya’ya özel olarak değindi. İnsan coğrafyasından da bahsetti. Prof. Hashia, Prof. Sezgin tarafından kullanılan haritayı açıklamak için enlem ve boylamı açıkladı. Ayrıca Harun el-Raşid’in oğlu El Mamun ve Bayt-al-Hikmah’ın kurulmasından bahsetti.

AMU’dan Sayın Muhammed Teisir bin Şah Goolfee, Müslümanların tıp, kimya ve mineralojiye katkısını detaylı olarak açıkladı. Sezgin’in özellikle mineraloji ile ilgili yazılarını analiz etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir