Genel

Sosyologlar Derneği ÇED Raporlarında Sosyologlar’a yer verilmesini istedi

Sosyologlar Derneği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çeşitli yol, baraj, maden ve benzeri  çeşitli teknik yatırımlarda, fikirleri alınan meslek gruplarından sosyoloji’ye,  diğer meslek dallarından farklı olarak toplumla ilişkiler ve toplumun bu tür yatırımlardan etkilenmesi konusunda, sosyologlara özel bir görev ve yer verilmesi konusunda, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne bir yazı yazarak, sosyologların toplumsal konularda tek yetkili meslek grubu olduğunun kabul edilmesini ve halkla ilgili konularda ”ÇED (Çevre Etki Değerlendirmesi” konusunda başlı başına yetkili kılınmasını istedi. 

Bu konuda Sosyologlar Derneği Genel Başkanı Prof.Dr.Sami Şener’in  Genel Müdürlüğe yazdığı yazıda özet olarak şu bilgiler yer almaktadır:

“Sonuç:

Bu yüzden; Yeterlilik Belgesi tebliğinin 5. Maddesine bağlı 3. Maddedeki Sosyoloji mesleğinin Çed raporlarındaki fonksiyonu, diğer meslek dallarından ayrı bir şekilde mütalaa edilmeli ve toplumla ilgili her ilişki ve değerlendirmenin, Sosyologlar tarafından “ayrıca ve özel olarak” ele alınması sağlanmalıdır. 

Bu maddenin, bu şekilde değerlendirilmesi; hem Çevre Etki Değerlendirme çalışmalarının eksiksiz olması ve hem de Sosyologların, kendi mesleklerini yerine getirerek halkın  çeşitli yatırımlar hakkında tutum, beklenti ve tepkilerinin ortaya çıkabilmesine imkan sağlaması açısından önem taşımaktadır. 

Konunun Bakanlığınız veya Genel Müdürlüğünüz açısından değerlendirilerek, düzeltilmesini talep ediyoruz. Eğer böyle bir düzenleme yapılmazsa, olayın hukuki mercilere müracaat edilerek, meslek grubumuzun hakkının elde edilmesine çalışacağımızı bilgilerinize arzederim. “

09.12.2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir